۱۳۹۸ فروردین ۲۰, سه‌شنبه

حمید اشرف درباره تجزیه مداوم گروه های روشنفکری

حمید اشرف: «گروه های روشنفکری‌ای که عمل نمی‌کنند خیلی زود اختلاف بینشان پیدا می‌شود. یعنی خیلی زود تجزیه می‌شوند. کافی است سر یک کلمه با هم اختلاف داشته باشند تا اینکه یک سازمان دیگر تشکیل بدهند. به خاطر همین اختلافاتشان زیاد است. بیشتر هم مواضع رهبری طلبی و منافع جناحی و این جور چیزها بینشان مطرح است و هر کدام خلاصه دار و دسته‌ای برای خودشان درست می‌کنند. کار می‌کنند، نشریه دارند، سمپاتیزین هایی دارند... در رابطه با مبارزه هم تبلیغاتی علیه جنبش می‌کنند. این برای بعضی عناصر ساده هم مورد تایید هست».منبع: https://takravi.blogspot.com/2009/08/blog-post.html

رهایی فردی ممکن نیست

متاسفانه چند سالی(بیش از دو دهه) است که فعالان سیاسی غیر حکومتی و استخدام نشده توسط جناحهای قدرت، به دلیل فشارهای زیاد و تشدید ...