لینک دانلود - نفد خطوط کلی...

نقد خطوط  کلی دفاع طرفداران حمله خارجی از دخالت بشر دوستانه

تزهای آنها و آنتی تزهای ما
فایل مربوط به مقاله و پیوستهای همراه را از اینجا دانلود کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر