۱۳۹۱ فروردین ۱۶, چهارشنبه

دست نوشته تکان دهنده پیرمردی که دیروز در مقابل پارلمان یونان خودکشی کرد
در یک اقدام شوکه کننده، در روز چهارشنبه صبح چهارم آوریل، پیرمردی هفتاد و هفت ساله به نام دیمیتریس کریستولاس که داروساز بازنشسته و عضو اتحادیه داروسازان یونان بود، در مقابل پارلمان یونان در قلب آتن دست به خودکشی زد...او در دست نوشته ای که از خود به جای گذاشته، نوشته است: "دیگر تحمّل از دست دادن شأن و منزلت انسانی به دلیل اعمال ریاضت های اقتصادی را ندارد و امیدوار است که روزی فرارسد که جوانان یونانی اسلحه به دست بگیرند و سیاستمداران بانیِ این وضعیت را اعدام کنند که کشور یونان را به چنین مرحله ای رسانده اند..."

او در بخش دیگری از دست نوشته اش با اشاره به کاهش وحشتناک حقوق بازنشستگی طی دو سال اخیر در یونان چنین می گوید: "دولت اشغالگر خائن، امکان زنده ماندن و بقای مرا که به آن شندرغاز حقوق بازنشستگی ام بستگی دارد را نابود کرده، حقوق بازنشستگی که طی 35 سال خودِ من و بدون هیچ حمایت دولتی، بابت آن پرداخت کرده بودم...سنّ و سال من به گونه ای است که امکان مقابله و نشان دادن یک واکنش دینامیک با این وضعیت را به من نمی دهد (نه به این معنی که اگر یک یونانی باید اسلحه به دست بگیرد، من دومین نفر نخواهم بود)، اما مسأله این است که من هیچ راه حلّ دیگری بهتر از یک پایان شرافتمندانه به زندگی ام، پیش پایم نمی بینم، پیش از آن که در سطل های زباله به دنبال غذا بگردم... "

"من باور دارم به این که روزی از راه می رسد که جوانان بی آینده این کشور، اسلحه به دست می گیرند و خائنان به وطن را در میدان سینتاگما اعدام کرده و وارونه می آویزند، چنان که ایتالیایی ها در میدان پیازا در میلان با موسولینی کردند..."
بعد از این واقعه، مردم آتن خشمگینانه به خیابان آمده اند و مجدّداً اعتراضات وسیع خیابانی علیه دولت و اجرای طرح ریاضت اقتصادی در یونان را از سر گرفته اند...

آمار خودکشی در یونان از سال 2009 به این سو 22.5 درصد افزایش داشته است...


ترجمه از پریسا نصرآبادی

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...