۱۳۹۰ مهر ۱۶, شنبه

Occupy Wall Street

"ما ۹۹% هستيم. ما را از خانه هايمان با لگد بيرون ميندازند. ما را مجبور می کنند که در بين کرايه خانه و خريد خوراکی يکی را انتخاب کنيم. ما را از داشتن بهداشت مناسب محروم ميکنند. ما از الودگيهای محيط زيست رنج ميبريم.. ما با دستمزد ناچيز و بدون حقوق ساعتهای زيادی کار ميکنيم، اگر کار داشته باشيم. ما هيچ چيز نداريم در حال که آن ۱% همه چيز دارد. ما ۹۹% هستيم." 
We are the 99% . we are getting kicked out of our homes. We are forced to choose between groceries and rent. We are denied quality medical care. We are suffering from environmental pollution. We are working long hours for little pay and no rights, if we’re working at all. We are getting nothing while the other 1% is getting everything. We are the 99%

Occupy Wall Street Manifesto


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

به مناسبت دریافت استفراغ‌هایی که سِند تو آل می‌شوند

به مناسبت دریافت استفراغ‌های که سِند تو آل می‌شوند دیروز مترو شلوغ بود و امروز آنقد خلوت که انگار کل قطار را دربست کرده بودیم. دی...