۱۳۹۸ فروردین ۱۱, یکشنبه

گرانی پیار و سیب زمینی جایگزین مبارزه طبقاتی نباید به شعور آن کسی که ادعای چپ بودن دارد ولی برای زم و آمد نیوز کار می‌کند شک کرد؟ از سیاست چیزی سرتان نمی‌شد و نمی‌شود، از اقتصاد هم چیزی نمی‌فهمید؟ اقتصاد هم به کنار؛به قدر یک آدم عادی این جامعه که به دلیل شرایط بد زندگی فرصت ول گشتن و تفریح در محافل سیاسی را نداشته نمی‌فهمید؟ به همه چپها غیر از حکک و حکمتیست می‌گفتند چپ خلقی، چپ سنتی، چپ جهان سومی، چپ خاورمیانه‌ای و خودشان را چپ جدید و چپ مدرن معرفی می‌کردند. حالا چند نفرشان مستخدم دیکتاتوری قرون وسطایی عربستان سعودی شده و کارمند ایران اینترنشنال هستند و برخی به استخدام بچه‌ی روح‌الله زم در آمده‌اند. اینکه دلار بشود 22 هزار تومان را دلالهای ضرر نکنند در راستای تحلیل چپ جدید و رهنمودهای رهبران معنوی شماست؟
بچه‌ی زم نه تنها برای بالا رفتن قیمت دلار بال بال می‌زند که دغدغه پائین نیامدن قیمت پیاز، خیار، هویج و سیب زمینی را هم دارد. این هم برای آزادی و دموکراسی لازم است؟ زندگی بهتر طبقه کارگر از منظر جزوه‌ی «حزب و قدرت سیاسی» منصور حکمت از راه گران شدن قیمت پیاز و خیار حاصل می‌شود؟ گرانی پیار و سیب زمینی را جایگزین مبارزه طبقاتی کرده‌اید؟ 

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...