۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

بگذارید هر کس همان چیزی باشد که واقعا هست

اکنون زمان مناسبی برای نقد و رد نظرات مالجو نیست. اتفاقا باید او را تشویق کرد و او را تحویل گرفت تا بقیه کسانی هم که مثل او فکر می کنند دل و جرات پیدا کنند و صادقانه آنچه را که هستند بیان کنند. امثال مالجو حق دارند خودشان باشند، حق دارند نظرات خودشان را مطرح کنند. این ضرورتی فراتر از حق است؛ "باید" مواضع روشن شود و باید که هر کس در جایی قرار بگیرد که واقعا به آنجا تعلق دارد. فلش مموری های چینی را دیده اید که ری مارک می شوند تا ظرفیت 1 گیگا بایتی خود را 32 گیگا بایت نشان بدهند؟ وقتی آنها را به لب تاپ وصل می کنید در ظاهر 32 گیگا بایت حجم دارند. وقتی 32 گیگا بایت اطلاعات را در آن کپی می کنید به ظاهر 32 گیگا بایت اطلاعات روی آن قرار می گیرد اما همه اینها توهم است. فضای سیاسی ایران پر از اجناس و افراد ریمارک شده است. خریدار و فروشنده هر دو در این وضعیت مقصر هستند. چرا امثال مالجو را مجبور می کنید چیزی باشند که نیستند و چیزی را بگویند که اعتقادی به آن ندارند؟ یا چرا آنها را در رودربایستی می گذارید تا سکوت کنند و توهمات و تصورات دیگران جایگزین واقعیت آنها شود؟

خسته شدیم از بس آقایانی که سالهاست فعان زنان هستند انواع نظریات تخمی-تخیلی و اصلاح طلبانه و گاه حکومتی را به اسم چپ و به اسم مارکسیسم در شبکه های مجازی تفت دادند. خسته شدیم از بس یکی امروز چپ بود و فردا راست و پس فردا فعال ستادی و پسون فردا مدافع تولید بمب اتم. بس است شل و کن و سفت کن. در انتخابات اطلاح طلب و پس از انتخابات چپ و در زندگی واقعی یک شهورند قانون مدار و در فضای مجازی انقلابی و خلاصه هر روز و به هر مناسبتی به رنگی.

بگذارید هرکس دقیقا همان چیزی باشد که هست. فضایی را ایجاد کنیم تا این افراد از گیجی و سردرگمی خارج شوند و دیگرانشان را که کلاشانه هم از توبره می خورند و هم از آخور دیگر نتوانند مثل آفتاب پرست رنگ عوض کنند. اگر مشتاق و بی تاب نقد هستید اول دست به نقد خودتان بزنید. ببینید که نقش خودتان در "دورهمی" و غیر جدی شدن فضای سیاسی و فضای فعالیت در ایران چه بوده و چیست؟ ببینید کجا، چه کسانی را نه از روی آگاهی که صرفا از روی مد و همرنگی با دیگران باد کرده اید؟ ببینید کجا اگر کسی نقدی وارد کرده خفه اش کردید و نگذاشتید بت های ذهنی و رسانه ای شما را مورد سوال قرار دهد یا نظراتش را زیر سوال ببرد.

من به شخصه از آقای محمد مالجو به خاطر صداقت با تاخیر بسیارش تشکر می کنم و امیدوارم همچنان به این روند ادامه داده و افکار و نظرات خودشان را روشن تر و شفاف تر از قبل کنند. قطعا اثرات مثبت این کار از تکرار چندباره حلقه های انباشت(به جز شرح و توضیح قسمت مربوط به جنگ و بورژوازی نظامی) و تبلیغ "بازار دموکراتیک" ضروری تر و لازم تر است. امید که دیگرانی نیز که به هر دلیلی از بیان عقایدشان می ترسیدند یا خجالت می کشدیدند جرات پیدا کنند و حرف دلشان را بزنند. این فضای گل آلود، محل زیست، تغذیه و انباشت کلاشان است.

و در پایان جمله ای که به شخصه سعی می کنم همیشه گوشه ذهنم باشد و فراموش اش نکنم:
«انسان‌ها در سیاست همیشه قربانیان ساده‌دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود؛ و تا زمانی‌که نیاموزند، منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارات اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده‌های آن‌ها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.»

سه منشأ و سه جزء از مارکسیسم/۱۹۱۳ - آثار لنین، جلد ۱۹

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...