مادامی که انسان ها فرا نگیرند... لنین


Adventavit asinus, pulcher et foritissimus

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر