۱۳۹۵ آبان ۲۵, سه‌شنبه

نئولیبرالهای ایران، کاتولیک تر از پاپ و متعصب تر از گوبلسهیلاری کلینتون می گوید که باید سرمایه داری را از دست سرمایه داری نجات داد. ترامپ تلویحا می گوید که باید طرح های نئولیبرال ها درباره بازار آزاد را لوله کرد و در ماتحت خودشان فرو کرد و دوباره به به سمت اقتصاد ملی حرکت کرد. سندرز عملا نظام کاپیتالیستی حاکم بر آمریکا را عامل بدبختی و تباهی جامعه آمریکا معرفی می کند و علیه آن موضع می گیرد.
افرادی مثل موسی غنی نژاد و دکتر نیلی که از مبلغان نئولیبرالیسم و بازار آزاد در ایران هستند معتقدند که با وجودی که کشورهایی مثل آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه، انگلیس و غیره خودشان به افسانه بازار آزاد و طرح عدم دخالت دولت در بازار معتقد نیستند اما ما در ایران باید به چنین افسانه ای معتقد باشیم. موسی غنی نژاد و دکتر نیلی که هر دو از مشاوران اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بوده اند و دستمزدهای کلانی بابت مشاوره های اقتصادی خود در طرح هایی مانند مسکن مهر دریافت کرده اند معتقد هستند که افرادی مثل کلینتون، ترامپ، سندرز و غیره همه چپگرایانی هستند که با شعارهای پوپولیستی روی کار آمده اند و مثل مانند محمود احمدی نژاد هستند. آنها فرار بزرگتری هم انجام داده اند و برای اینکه پیشاپیش خود را سنگ قبر سنگینی مانند ترامپ نجات دهند اعلام کرده اند که او با رای طبقه کارگر برای برپایی فاشیسم روی کار آمده است. طیف دست راستی دفتر تحکیم وحدت و راستگرایان متعصب انجمن اسلامی های سابق نیز با خوشحالی و شعف مشغول کپی-پست های تلگرامی از این دست هستند و در مقابل هر انتقاد و پرسشی سعی می کنند با مسخره بازی و لمپن بازی بر روی همه نا آگاهی خود از مسائل سرپوش بگذارند.
شاملو درباره گروه اول می گوید: «سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدنش پول می گیرد» و من درباره گروه دوم می گویم که «سخت است فهماندن چیزی به کسی که حتی خودش هم برای نفهمیدنش دلیل خاصی ندارد.» رسم شده است که فاشیسم به مردمی ناآگاهی نسبت داده می شود که معمولا درگیر معاش و معیشت خود هستند. شاید به این دلیل که آنها همه ساعات مفید زندگی خود را مشغول کار هستند و در نظام سرمایه داری به آنها مجالی برای رسیدگی به خود، فکر کردن، کتاب خواندن و یا شرکت در برنامه های اجتماعی و سیاسی داده نمی شود اما من معتقد هستنم که در ایران فاشیسم را «لیبرال ها و نئولیبرال های جهان سومی» روی کار آورده و می آورند. آنها که برای تطهیر نظام کهنه و معیوبی که دنیا یکسره بر ناکارآمدی آن به صدا در آمده است، کاتولیک تر از پاپ و متعصب تر  از گوبلس عمل می کنند. اشتباه نکنید، منظورم امثال غنی نژاد و نیلی نیست؛ چرا که آنها دقیقا به خاطر منافع مالی و سیاسی خود دروغ می گویند و تعصب می ورزند. درد جوامع جهان سومی قشر تقریبا در رفاهی است که خود را نخبه و صاحب نظر می داند اما دریغ از یک خط کتاب، دریغ از یک جو قدرت استدلال، دریغ از سر سوزنی منطق و دریغ از لته ای احساس مسئولیت و پاسخگویی. ریزه خواران سفره اربابان که شبها درباره نشستن بر سر سفره خیال پردازی می کنند و روزها بدون مزد و مواجب، دینی به نام بازار آزاد را ترویج می کنند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

به مناسبت دریافت استفراغ‌هایی که سِند تو آل می‌شوند

به مناسبت دریافت استفراغ‌های که سِند تو آل می‌شوند دیروز مترو شلوغ بود و امروز آنقد خلوت که انگار کل قطار را دربست کرده بودیم. دی...