۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

خر نباشیم؛ رسانه های جریان اصلی، چماغ فاشیسم هستند


آمبولانسها در قلب آنكارا بعد از نيم ساعت به محل حادثه رسيدند ولى پليس ويژه بعد از پنج دقيقه به محل آمد و در حاليكه نزديك به صد كشته و صدها زخمى روى زمين بودند شروع به ضرب و شتم حاضرين و پاشيدن آب و پخش گاز اشك آور نمود.
نمايندگان آ ك پ بعد از حمله انتحارى تابستان به جوانان كرد و سوسياليست ترك در سوروچ همراه با نمايندگان حزب حركت ملى در پارلمان نگذاشتند كه پيشنهاد ه د پ براى تحقيق مجلس از حمله تروريستى سوروچ به تصويب برسد، نمايندگان آ ك پ بعد از رد اين پيشنهاد توسط اكثريت مجلس به ابراز شادمانى پرداختند.
رسانه هاى وابسته به حاكميت امروز يكصدا و با وقاحت تمام سعى در جاانداختن اين تصور هستند كه عمليات انتحارى تروريستى آنكارا توسط ه د پ و پ ك ك انجام گرفته. بسيارى از چهره هاى رسانه اى آ ك پ هم در برنامه هاى تلويزيونى ديشب بجاى بحث در باره فاجعه و كشتار رخ داده به سياه نمائى عليه ه د پ و شخص دميرتاش مى پرداختند.
بسيارى از تحليلگران و از جمله دميرتاش معتقدند بخاطر اينكه دولت تاكنون عاملين و دستهاى پشت پرده اين همه حملات مرگبار عليه دفاتر و ميتينگهاى ه د پ و سوسياليستها را در يك سال اخير پيدا نكرده و علنا محاكمه نكرده خود مسئول هست. در تاريخ مدرن تركيه صدها عمليات تروريستى و قتلهاى سازمان يافته انجام گرفته كه در آغاز آنرا به مخالفان و يا سرويسهاى خارجى نسبت ميدادند ولى بعدها معلوم شده كه مستقيما توسط نهادهاى امنيتى انجام گرفته و يا توسط سازمانهاى موازى درون دولت از جمله ژيتم سازماندهى شده اند.
داوداوغلو ديشب با حيرت تمام و با دستپاچگى گفت كه آنان عامل حمله به سوروچ را دستگير و به مقامات قضايى تحويل داده اند، در حاليكه فردى كه وى از آن نام ميبرد خود عامل حمله انتحارى بود كه در محل حادثه كشته شد. داوداوغلو نيم ساعت سخنرانى كرد بيست دقيقه آن عليه ه د پ و دميرتاش بود و كلمه اى هم در محكوميت داعش به زبان نياورد. داوداوغلو اعلام كرد كه حاضر نيست با دميرتاش براى گفتگو در باره اين فاجعه ديدار كند.
داود اوغلو و اردوغان از حاميان اصلى داعش و القاعدة در سوريه بوده اند،با صدها كاميون سلاح و مهمات براى داعش و النصره ميفرستادند، نفت داعش را ميخريدند، نيروهاى تازه نفس را از طريق خاك تركيه به سوريه مي فرستادند و مي فرستند، در رسانه هايشان پ ى د را از داعش خطرناكتر معرفى ميكنند، النصره و داعش را به جان كردها در رؤژآوا انداختند، با سياست هايشان زمينه رشد اسلامگرائى افراطى را در تركيه مهيا ساختند
اكنون آنان با بكارگيرى داعش اصلى و يا با سازمان دادن داعش خودساخته در تركيه به شكل وحشيانه به كشتار و قتل عام هواداران كرد و ترك ه د پ ميپردازند. چرا داعش اينان هيچگاه نيروهاى دولتى و امنيتى و ميتينگها و گردهمايى هاى آنان را هدف حملات خود قرار نمى دهد؟ مگر براى داعش مثل آبخوردن نيست كه به اهداف غير نظامى و توريستى در تركيه حمله كند؟
تقريبا تمامى كانالهاى تلويزيونى ديشب سخنان ده دقيقه اى دميرتاش را در گفتگو با رسانه ها سانسور كردند اين در حاليكه همه كانالها سخنان داود اوغلو و ديگر مقامات دولتى را كه بيشتر عليه ه د پ بود پخش نمودند.


این فیلم را حتما ببینید:
خوب نگاه كنيد، پليس فاشيست مانع از رفتن آمبولانسها به محل انفجار شده، مردم با در هم شكستن محاصره پليس راه را براى عبور آمبولانس باز مي كنند. پليس در چند مورد وحشيانه به مردم معترض حاضر در محل حمله كرد درست بعد از انفجارها.
هزاران كامنت نويس امروز در زيل اخبار رسانه هاى تركيه مربوط به انفجار جنايتكارانه امروز به شكل وقيحانه اى ابراز خوشحالى ميكنند از جنايت ميت-داعش و كشته و زخمى شدن صدها طرفدار صلح و فعالين ه د پ.
در طول يك سال گذشته صدها بار به دفاتر ه د پ و ميتينگهاى آنان حمله كرده اند، صدها كشته و زخمى شده اند در اثر اين حملات. تاكنون يك نفر هم به اتهام اين حملات محاكمه نشده است.
منبع: tribun newroz

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...