ایده ای برای پاسخ به انبوهی از سوالات رایج در این روزها


تفاوت میان یک باربر و یک فیلسوف، کمتر از تفاوتی است که یک سگ نگهبان با یک سگ شکاری دارد. این تقسیم کار است که شکاف میان این دو را بوجود آورده است.

کارل مارکس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر