۱۳۹۱ فروردین ۱۸, جمعه

مرگ در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولتاین مکانی است که "دیمتریس کریستولاس" یک داروساز 77ساله و بازنشسته ی یونانی، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، روز چهارشنبه در برابر پارلمان یونان به ضرب گلوله به زندگی خود پایان داد و این کشور را در شوک فرو برد.
او در یادداشتی دلیل خودکشی خود را سیاست‌‌های اقتصادی دولت اعلام کرده و گفته است که به دلیل این سیاست‌ها، حقوق بازنشستگی وی از بین رفته و او را در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.

دیمتریس کریستولاس، در این یادداشت وضع کنونی یونان را با یونان اشغال شده از سوی نازی‌ها در سال ۱۹۴۱ مقایسه کرده، و نوشته است: «این دولت اشغالگر... به معنی دقیق کلمه، توانایی من برای ادامه حیات را از بین برده، چراکه من به مدت ۳۵ سال با حقوق بازنشستگی امرار معاش می‌کردم

این شهروند یونانی در آخرین یادداشت زندگی‌اش، می‌نویسد: «من راه دیگری برای پایان شرافتمندانه پیدا نکردم قبل از اینکه مجبور بشوم از میان آشغال‌ها برای خود غذا پیدا کنم».


اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...