۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه

فراخوان کانون وحدت دانشگاه تبریزبررسی ریشه های جنبش اشغال وال استریت

فریبز رئیس دانا _ محمد مالجو _ پرویز صداقت


خطاب به دوستان کانون وحدت دانشگاه تبریز:
جاهای دیگه... عکس گرفتن... به بقیه ندادن ... برادران گمنام ریختند و بردند.
جاهای دیگه ضبط کردن ... به بقیه ندادن ... برادران گمنام ریختند و بردند.
...
جاهای دیگه ... کلاغ بودن ... جمع کردن ... کلکسیون باز بودن... شدن خادم بی جیره مواجب برادران گمنام ... شدند عکاس برادران گمنام ... شدند ضبط کن برادران گمنام ...
زبانشان هم دراز بود: این اخلاقی نیست.... اخلاقا اجازه دادن عکسی که دیگران هم در آن هستند به دیگران را بدون کسب اجازه از آنها نداریم... مشکل امنیتی دارد نباید پخش شود... در آخر کار هم این عکسها و مطالب اخلاقا به آرشیو برادران گمنام اضافه می شد و خود ما و دیوگران از داشتن آنها محروم می شدیم.

بچه های کانون وحدت دانشگاه تبریز: جان هر کس دوست دارید... شما نکنید.... از آلان به فکر پخش کردن نتیجه باشید... لطفا.... خواهش می کنم... این برگزاری چنین نشستی نیست که مهم است بلکه مهم تکثیر محتوای این نشست است. لطفا شما بر عکس کلاغها، اخلاقی رفتار نکنید. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

حمید اشرف درباره تجزیه مداوم گروه های روشنفکری

حمید اشرف: «گروه های روشنفکری‌ای که عمل نمی‌کنند خیلی زود اختلاف بینشان پیدا می‌شود. یعنی خیلی زود تجزیه می‌شوند. کافی است سر یک ک...