۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

فاشیسم عریان

بعد از وقوع زمین لرزه‌ در شهر وان، صدها تن کشته‌ و هزران نفر زخمی شده اند و مردم زیادی خانه‌ و کاشانه‌ خود را از دست دادند. متاسفانه‌ بدلیل اینکه‌ شهر وان کورد نشین است، دولت ترکیه از کمک رسانی به‌ این منطقه‌ خودداری می کند و کمکهای بین المللی را رد کرده‌ است.
رسانه‌های ترکیه‌  نیز در رستای سیاستهای نژاد پرستانه‌ دولت اردوغان، به دور از انسانیت، آشکارا خۆشحالی خود را ابراز می کنند. مجری برنامه " ‌ Muge Anlı " کینه‌ و نفرت خود را از کوردها پنهان نمی دارد و میگوید: " این کسانی که‌ همیشه‌ به‌ سوی سربازان و نیروهای پلیس سنگ و گلوله‌ پرتاب میکنند، حال از ما یاری می طلبند". شما در روزهای قبل سربازهای ما را می کشتید حال طلب یاری دارید.؟
متاسفانه‌ واقعیات تکان دهنده زلزله ترکیه تنها به‌ این ختم نمی شود. وقتی انسان نظاره‌گر تفاسیر ترکها در خصوص این زمین لرزه‌ است، از انسان بودن خود-اش شرمگین می شود؛ وقتی دانش اموزان ترک خوشحالی خود را از دیدن تصاویر کودکان شهر وان که‌ در زیر آوار مانده‌اند، ابراز می داردند و میگویند: "امیدواریم که‌ این فاجعه‌ در دیگر شهرهای کورد نشین دوباره‌ روی دهد و همه‌ کوردها بمیرند"
با دیدن این تصاویر بیننده به یاد کودکان اسرائیلی می افتد که با خنده و لذت، بر روی گلوله هایی که به سرزمین فلسطین شلیک می شد نقاشی می کشیدند. فاشیسم، تحث پرچم هر کشوری، تحت نشان هر دینی و با نام هر حزب سیاسی محکوم است.

***

دویگو جانباشی، همان خبرنگار فاشیست شبکه خبر ترک که بعد از اعلام خبر زلزله‌ وان میگوید: اگر چه‌ در شرق ترکیه‌ این اتفاق افتاده‌ است بهر حال ناراحتیم!

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...