۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

اصول کمونیسم


پرولترها با برده ها چه فرقی دارند؟
جواب - یک نفر برده یک مرتبه برای همیشه فروخته شده است. اما یک پرولتر مجبور است خود را هر روز و هر ساعت بفروشد. ...

یک نفر برده اگر بتواند از میان کلیه روابط مالکیت فقط رابطه ی بردگی را از بین ببرد، آزاد خواهد شد و حال آنکه، آزادی پرولتر فقط و فقط در صورتِ الغاء کلیه ی اصول مالکیت شخصی میسر خواهد گردید.

فردریک انگلس

اقتصاد سیاسی فرهنگ، ارث اجتماعی و نقدی به منتقدان فرهنگی و اجتماعی

همایون شجریان و علیرضا قربانی کلیپ آلبوم مشترک خود را در ایران مال ساخته‌اند. محلی که مثال برجسته‌ای از فساد اقتصادی، تخریب محیط زیست...