۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

مصادره وثیقه راهی برای فرار از دادگاه انتظامی قضات


دادگاه انقلاب شهر اراک زیر فشار نهادهای امنیتی بر اجرای یک حکم قضایی ابلاغ نشده ی دادگاه بدوی پافشاری می کند. حکم پرونده ای که نه به من و نه به وکیل مدافع پرونده ابلاغ نشده است و هنوز در دادگاه تجدید نظر مورد تجدید نظرخواهی قرار نگرفته است مستقیما به ستاد اجرای احکام فرستاده شده است.

روز 14 فروردین ماموران با یورش دوباره به منزل پدری نامه ای را از سوی دادگستری به خانواده ام تحویل داده اند مبنی بر اینکه اگر تا ساعت 8 صبح روز 18 فرودین 1389 خودم را به زندان معرفی نکنم منزل خانواده ام به عنوان وثیقه پرونده از سوی دادگاه انقلاب شهر اراک مصادره خواهد شد.

ظاهرا شکایت دکتر زرافشان _ به عنوان وکیل مدافع پرونده _ از قاضی شعبه ی یک دادگاه انقلاب _ به عنوان عامل جلوگیری کننده از ابلاغ حکم دادگاه بدوی_ در دادسرای انتظامی قضات عامل عصبانیت دادگستری و نهاد های امنیتی و تلاش آنها برای مصادره ی غیر قانونی محل سکونت خانوده ی بنده است.

نظراتی درباره تجمع مقابل مجلس در روز جهانی کارگر

پس از فراخوان دو تشکل کارگری مبنی بر تجمع کارگران و دانشجویان و ... در مقابل مجلس، بحثهایی در گرفته است که تمایل دارم نظراتم را دربار...