امیلکار کابرال


گل های مقاومت و آزادی خواهی از بذرهای فرهنگ می روید و شکوفا می شود.


امیلکار کابرال

--------------------------------------------

Amilcar Cabral (1924-1973)

او رهبر استقلال " گینه بیسائو" است."کابرال" مارکسیستی متعهد و پارتیزانی انسانگرا و در عین حال نویسنده و مهندس کشاورزی بود.

وی نویسنده ای آزاده و ژرف اندیش بوده و در مباحث آموزشی و فرهنگی صاحب نام است.۱ نظر:

  1. اقای قناصه یه کم نزدیک بزن تا پیام تبریک ها هم بیاد

    پاسخحذف