شهید در وطن ما کبود می میرد


شحنه ها فرزاد کمانگر را به دار کشیدند
تو نمی دانی غریو یک عظمت،

_ وقتی در شکنجه ی یک شکست نمی نالد _

چه دریائیست.

تو نمی دانی نگاه بی مژه ی محکوم یک اطمینان،

_ وقتی که در چشمان حاکم یک هراس خیره می شود، _

چه کوهیست.

تو نمی دانی مردن،

_ وقتی که انسان مرگ را شکست داده است _

زندگی ئیست.۱ نظر:

  1. رفیق فرزاد هم به جمع زنده های خفته در خاوران پیوست . نابود باد جمهوری اسلامی
    به قول یکی از دوستان بمب رفیق با تاخیر روی جنازه ی جمهوری اسلامی منفجر خواهد شد .

    پاسخحذف