مهدی شاندیز، فعال کارگری بازداشت شده در مراسم اول ماه می


دویست وشصت روز بازداشت در سلول انفرادی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر