۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

برگی از تاریخ

۳ نظر:

 1. متاسفم که یک کسی که ادعای کمونیستی بودن میکند همچین موضعگیری میکند! شما مثلا شخص سیاسی هستید و باید از طریق اصولی موضعگیری کنید نه از راه احساسات و چارتا کلمه یا حتا رفتار. منتظری هرکاری کرده باشد از نظر سیاسی و افکارش یک شخص مرتجع هست (بگذریم که هیچ نسبتی هم جز نماینده‌ی افیون باشد با سوسیالیسم ندارد چبرسد کمونیسم و پرولتاریا حتا بر ضد آن هست ). اگر هم از کاری از او میخواهید تجلیل کنید باید مشخصا از آن کار تجلیل یا حمایت کنید نه بخاطر آنکار، مرد آزاده ای هست وو... اینگونه رفتار هیچ چیزی نیست جز کاری که با خمینی این سیاسیون احمق کردند که همانها هم دارند باز همینکار را میکنند. از این کارهای لحظه ای و خود را "خوب" و "انسانی" نشان دادن برای مردمی توهم زده و آنهم در چشم آنها دست بردار نیستند سیاسیون ما (مردشور روشنفکرها را ببرم) احتیاج هم نیست بیایند بگویند منتظری تمامن بد هست بلکه اگر کاری کردن در آن موضوع کرده است نه بیشتر
  شما از لنین یا مارکس یا کسی که از نظر سیاسی در کمونیسم باور داری بیاور که این موضعگیری های پوچ و مسخره را انجام داده باشد

  پاسخحذف
 2. با محسن کاملا موافقم، آقاى عابد شما کمونيست هستيد؟

  پاسخحذف
 3. شما مامور تفتیش عقاید هستید؟؟؟

  پاسخحذف

به مناسبت دریافت استفراغ‌هایی که سِند تو آل می‌شوند

به مناسبت دریافت استفراغ‌های که سِند تو آل می‌شوند دیروز مترو شلوغ بود و امروز آنقد خلوت که انگار کل قطار را دربست کرده بودیم. دی...